БРОЈ 0

• Неколико детаља о млинској индустрији у САД (Мирко Атлас)
• Силоси (Миливој Павков)
• Преглед машина за замес теста (Dieter Moeller, Willi Schmidt)
• Музеј млинарства у Будимпешти (Janos Kirsch)
• Пекарство, занат најстарији (Раденко Гајић)
• Решите сами контролу дозирања воде на свим облицима млинских квасилица (Богдан Пасторначки)