БРОЈ 1

• Рационализација производње хлеба (Лазар Поповић)
• Силоси (Миливој Павков)
• У Риму отворен музеј тестенина (Раденко Гајић)
• Мини пресе за производњу тестенина (Ђорђе Псодоров)
• Маркетинг пшенице у САД (Мирко Атлас)