БРОЈ 100
Садржај

• Девета конференција о исхрани (Радмила Секулић)
• Могућност примене производа од соје у кондиторској индустрији (Љиљана Николић, Адријана Јока)
• Шанса за пекаре (Улрике Јеагер)
• Ветрењаче (Душан Дејанац)