БРОЈ 103
Садржај

• Шок замрзавање је прошлост - Zeovac® вакумско хлађење предузећа Koenig (Адолф Чермак)
• Биљне масти у производњи брашнено-кондиторских производа (Соња Јованов, Слобаданка Колаковић, Вукица Стајић, Ержебет Хартиг)
• Мала смушена интернет прича о адитивима
• Производња готових производа на бази тестенине (Гордана Бејаровић)
• Гламурозна куварица (Данка Драгић)