БРОЈ 104
Садржај

• Прехрамбена влакна у хлебу (Нада Филиповић, Драгана Шороња Симовић)
• Шок замрзавање је прошлост - Zeovac® вакумско хлађење предузећа Koenig (Адолф Чермак)
• Аутоматско равномерно дозирање адитива за брашно (Иванка Георгиева, Владимир Гебов)
• Гајити пшеницу за млинско тржиште
• Провокације са интернета, Кафа, нова здрава храна? (Sid Kirchheimer)