БРОЈ 108
Садржај

• Квалитет кукуруза као сировине за млинску прераду I део (Радмила Секулић)
• Фактори квалитета пшенице као млинске сировине гајене у условима различитих нивоа азотне исхране II део (Веселинка Ђурић, Радмила Секулић)
• Примена савремених материјала и поступака анализе млинских ваљака I део (Јован Владић)