БРОЈ 109
Садржај

• Млинпек завод и тродимензионално пројектовање (Александар Лончар)
• Примена савремених материјала и поступака анализе млинских ваљака II део (Јован Владић)
• Квалитет кукуруза као сировине за млинску прераду II део (Радмила Секулић)