БРОЈ 11

• Млевни поступци за брашна са мањим оштећењем скроба (Zwingelberg H.)
• Увод у екструзију у прехрамбеној индустрији (Seib P.A.)
• Нови лик у сценарију заслађивача стевиозид (Al Fors)
• Со - сировина у пекарству или зачин (Радмила Секулић Лазар Поповић)
• Закон о изградњи објеката (Душан Стакић)
• Асинхрони мотори у погону (Караба Иштван)
• Право лиценце (Бордаш Атила, Пензеш Иштван)