БРОЈ 110
Садржај

• Предуслови и ефекти разврставања пшенице по квалитету у СЦГ I део (Јасна Мастиловић, Милица Појић)
• Технолошке могућности индустријских погона у преради кукуруза I део Милан Скенџић, Небојша Спасојевић)
• Квалитет кукуруза као сировине за млинску прераду III део (Радмила Секулић)