БРОЈ 111
Садржај

• Технолошки поступак производње оплемењеног и екструдираног оплемењеног кукурузног сточног брашна (Славко Филиповић)
• Предуслови и ефекти разврставања пшенице по квалитету у СЦГ II део (Јасна Мастиловић, Милица Појић)
• Технолошке могућности индустријских погона у преради кукуруза II део (Милан Скенџић, Небојша Спасојевић)