БРОЈ 112
Садржај

• Примена кукуруза и других несладованих сировина у производњи пива I део (Олгица Грујић)
• Упоредна испитивања као средство унапређења квалитета I део (Младенка Песторић, Јасна Мастиловић)
• Упоређење НИР спектроскопске рефлексије и анализатора текстуре за мерење промена на пшеничном хлебу током складиштења I део (Floyd E. Dowell, Xiuzhi S. Sun)