БРОЈ 113
Садржај

• Аутоматска регулација потребних параметара у ферментационим коморама (Татјана Савић, Драган Живковић)
• Упоредна испитивања као средство унапређења квалитета II део (Младенка Песторић, Јасна Мастиловић)
• Примена кукуруза и других несладованих сировина у производњи пива II део (Олгица Грујић)