БРОЈ 114
Садржај

• Млевење пшенице овогодишње жетве (World Grain, nov. 2004.)
• Свежина сама по себи није квалитет (Back Journal 7/2004)
• Упоређење НИР спектроскопске рефлексије и анализатора текстуре за мерење промена на пшеничном хлебу током складиштења II део (Floyd E. Dowell, Xiuzhi S. Sun)