БРОЈ 115
Садржај

• Парна пекарска пећ Д-ПЕК-4372 (Радован Чуквас)
• Амбалажа као фактор очувања квалитета специјалних пекарских производа (Јасна Гвозденовић, Вера Лазић)
• Модуларно одељење (Baking buyer)
• Приказ пакета закона о заштити животне средине (Радмила Секулић)