БРОЈ 119
Садржај

• Искуства Ирекс ароме у примени наменских побољшивача I део (Маријан Рајчић)
• Темперирање пшенице - замке и трикови II део (Henry H. Stevens)