БРОЈ 120
Садржај

• Нови заокрет у преради жита (Joseph P. Kearns, Suzi Frazer Dominy)
• Искуства Ирекс ароме у примени наменских побољшивача II део (Маријан Рајчић)
• Темперирање пшенице - замке и трикови III део (Henry H. Stevens)