БРОЈ 121
Садржај

• Квалитетно складиштење брашна није проблем (Лазар Поповић)
• Предности алеуронског слоја (World Grain)
• Улога протеина пшенице у светлу актуелних технолошких захтева финализације производа млевења (Радомир Ластић)
• Микотоксини - скривене убице (World Grain)
• Развојни програми технологије млевења (World Grain)