БРОЈ 122
Садржај

• Инвестиционо улагање у нови енергетски систем (Драган Живковић)
• Принципи расподеле међупродуката млевења према категоризацији фаза прераде (Милан Скенџић)
• Утицај сојиних производа на реолошке карактеристике теста и на сензорну оцену хлеба (Илона Естелецки)
• Обогаћивањем брашна обогаћујемо живот I део (IAOM)