БРОЈ 123
Садржај

• Слатки производи од квасног теста I део (BAKING THE ART AND SCIENCE)
• Значај претходног испитивања и кондиционирања пшенице I део (Elieser Posner)
• Обогаћивањем брашна обогаћујемо живот II део (IAOM)
• SEG - проточна вага CORIOLISOVO мерење (Romeo Vulas)