БРОЈ 125
Садржај

• На кафи са професором Поснером II део (Небојша Спасојевић)
• Производња данског пецива (BAKING THE ART AND SCIENCE)
• Микотоксини прете (World Grain)
• Обогаћивањем брашна обогаћујемо живот IV део (IAOM)