БРОЈ 127
Садржај


• Стабилан квалитет брашна главна жеља а стабилан и добар квалитет производа главни циљ пекара (Радомир Ластић, Тибор Абоњи, Шандор Темешкези, Силвестер Герге и Ева Шолц)
• Примена киселог теста у пекарству (Маријан Рајчић, Никола Блажевић)
• Стање пекарства у Србији (Здравко Шајтановић)
• UMS Кратки систем млевења (www.ums.dk)