БРОЈ 128
Садржај


• Улога смеша у проширењу асортимана и побољшању пекарских производа (др Милимир Б. Ковачевић, Борислав М. Ковачевић)
• Ринфузна складишта брашна (Donald E. Schaetzel)