БРОЈ 13
Садржај

• Луштење овса (Секулић Радмила, Спасојевић Небојша)
• Поступци гранулације и експандирања (Willi Wetzel)
• Сејање брашна у пекари (Поповић Лазар, Секулић Радмила)
• Припрема хлеба од прекрупе и интегралног брашна као специјалних врста
• Пекарска академија у Француској (Гајић Раденко)
• „Француски млински камен“ у Шарошпатаку (Хала Јожеф)
• Кина треба да поседује највећу економију 2020. године