БРОЈ 130
Садржај


• Уредба о увођењу евиденционих маркица (Здравко Шајатовић)
• Производи израђени од тешког финог квасног теста

• Избор сита за одговарајућу намену (Robert D. Ricklefs)

Увод у технику аспирације I део (Von E. Otiker)