БРОЈ 131
Садржај


• Одржана јавна расправa о правилнику квалитета (дипл. инж. Небојша Спасојевић)
• Нови тренд производње горива
• Увод у технику аспирације II део (Von E. Otiker)
• Производи израђени од тешког финог квасног теста
• Избор сита за одговарајућу намену (Robert D. Ricklefs)