БРОЈ 135
Садржај


• Кукуруз као гориво у сушарама за зрно
• Пшенично зрно оштећено убодом стенице
• Примена савремених CAD пакета у процесу пројектовања