БРОЈ 14
Садржај

• Одржавање радне површине ваљака (Милан Скенџић, Небојша Спасојевић, Радмила Секулић)
• Складиштење и дорада жита
• Третирање брашна (Давид Сагден)
• Примена баластних материја репе (Seibel W. Steingage, Brigit Nestl, Jansen)
• Одлагање отпадног материјала (Татјана Салић, Пољак Ласло)
• Први пекарски дани, Смедерево (Радмила Секулић)
• Пекарска индустрија Француске (Olah Andras)
• Специјалне и паковане врсте хлеба у редовној производњи (Зоран Буџак, Предраг Рачић, Љубинко Јовановић, Радмила Секулић)
• Коенигова воденица на Палићу (Hovanu Lajos)