БРОЈ 142
Садржај


• Уштеда енергије на бази енергетске ефикасности (Драган Живковић, Бранислав Цилић, 12. Пекарски дани, Велика Плана, 25.-26.04.2007.)
• Оптички колор сепаратор у области млинске прераде житарица -SORTEX Z+ (Mario Grassl, 11. Млинарски дани, Врњачка Бања, октобар 2006. године. Превео и прилагодио: Небојша Спасојевић
• Брашно ражи - употреба IV део (Преузето из књиге BAKING THE ART AND SCIENCE Claus Schuneman/Gunter Treu. Превод: дипл. инж. Небојша Спасојевић)