БРОЈ 15
Садржај

• Млевење пшенице са данашњег становишта (Dasty Miller)
• Третирање брашна (David Sagden)
• Складиштење и дорада жита
• Сита и уређаји за сејање
• Пекарска индустрија Француске (Olah Andras)
• Етажне пећи - режими печења (Лазар Поповић, Анђела Павков Аврамовић, Радмила Секулић)
• Производни програм погона за израду пахуљица у Лајошмизсеу (Биро Ерноне, Монда Сандор)
• На обалама река главног града (Радмила Секулић)