БРОЈ 150

• Надзор и контрола рада транспортера, елеватора и транспортних трака - II део (Ulrich Diener, Laupen, Switzerland Превод: Ромео Вулас, Rovex Inženjering),
• Више фазе прераде финалних производа млевења - II део (Др Нада Филиповић*, мр Драгана Шороња-Симовић* и мр Јелена Филиповић** *Технолошки факултет, Нови Сад **Институт за прехрамбене технологије, Нови Сад)
• Извештај са саветовања 13. Пекарски дани
• Алтернатива маслиновом уљу (World grain, april 2008.
Chris Lyddon, превод: Н. Спасојевић, Млинпек завод)
• Пекарски производи и амбалажни материјали (Драгана Шороња Симовић, Нада Филиповић, Вера Лазић, Технолошки факултет, Универзитета у Новом Саду)
• Занимљивости