БРОЈ 153

• Хељда
Кинетика замрзавања и одмрзавања теста са влакнима и њихов утицај на особине теста у замрзнутом стању
• Ваљци
• Мартоношка паприка I део
• Још један осврт на индиректни поступак припреме теста II део
• Одржавање, брушење и жљебљење трупаца
млинских ваљака III део
• Занимљивости