БРОЈ 159

Додела диплома
• Закон о јавним складиштима до краја марта
• У Београду одржана Конференција о систему робних записа за пољопривредне производе
• Oдређивање квалитета сировине и готових производа млинске прераде кукуруза применом NIRS методе
• Побољшање радних карактеристика погона за производњу хране за животиње
• SIGEP -Резултати су победили бригу
• Silobags (сило џакови): револуционарно решење за чување жита у гомили