БРОЈ 16
Садржај

• Обрада млинских материјала II категорије (Милан Скенџић, Радмила Секулић)
• Млинска индустрија Италије
• Производња и прерада пиринчаног брашна (Харолд Деобалд)
• Пекарска индустрија Француске (Olah Andras)
• Етажне пећи - режими печења (Лазар Поповић, Анђела Павков Аврамовић, Радмила Секулић)
• Производни програм погона за израду пахуљица у Лајошмизсеу (Biro Ernone, Monda Sandor)
• Кукуруз кокичар и кокице