БРОЈ 161

Иницијативе
• Побољшање укуса, продужење свежине
• Утицај амилаза из брашна на квалитет II део
Шест корака до бољег сакупљања прашине II део
• Уштеда енергије код технике сушења
“Климаопрема” представила софтвер за одабир пригушивача звука према норми VDI 2081
• Основне карактеристике технолошког процеса индустријске производње колача