БРОЈ 162

Нови прописи
• Извештај са 14. Пекарских дана
• Нови млин у Новом Саду
• Поузданост Хагберговог броја падања (HFN)
за оцену технолошког квалитета пшенице