БРОЈ 167

• Хлеб је празник
• Брашна органског порекла (органска брашна)
• Складиштење жита у пластичним врећама: Систем Silobag III део
• Ваздух за испирање филтер медијума
• Антистатичност (проблем статичког електрицитета) II део
• Производња исеченог (исколутаног) хлеба II део
• Увећање вредности производа екструдирањем