БРОЈ 17
Садржај

• Са X међународног конгреса жита и хлеба (Нада Филиповић)
• „Ћошкаста“ размишљања о млинским машинама и технологији млевења (Dasty Miller)
• Пиринач је диван (Дејвид Хадсон)
• Трећа генерација снек производа (грицкалица) (Randy Donald)
• Квалитет на америчком и европском тржишту (Robert Patti)
• Систем квалитет ПИОНИР Суботица (Бранислав Рокић)
• Прегледи машина и уређаја (Караба Иштван, Стаменов Светлана)
• Примена киселог теста у производњи хлеба (Милимир Ковачевић)
• Излог, Ваша позивница купцу (Радмила Секулић)
• Жито, храна наших предака (Раденко Гајић)