БРОЈ 170

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Вести са Технолошког факултета
• стр 8 - Процена утицаја објекта на животну средину у поступку инвестирања
• стр 11 - Простори са прашинама и експлозиона заштита
• стр 19 - Знање и систем квалитета у функцији унапређења производње хране у Црној Гори - II део
• стр 25 - Екструдирани и специјални производи технологија, иновације и развој
• стр 28 - In memoriam
• стр 30 - Огласи