БРОЈ 171

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Вести
• стр 8 - Наночестице штите уље у животнима намирницама од оксидације и кварења
• стр 11 - Припремање пшенице за мељаву поступком PeriTec
• стр 19 - Хлеб од интегралног брашна са зрнима осам врста жита
• стр 25- Уређаји са Х зрацима за инспекцију производа прехрамбене индустрије
• стр 27 - SIGEP
• стр 30 - Огласи