БРОЈ 179

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 11 - Побољшање безбедности хране за животиње
• стр 13 - Надзор и управљање процесом производње у пекарама и могуће уштеде
• стр 14 - Мagimix zeleni за одложену (блокирану) ферментацију
• стр 19 - 32° SIGEP - Сајам Занатске Производње Сладоледа Посластица и Хлеба
• стр 23 - Програми превентивног одржавања
• стр 25 - Индустријско отпрашивање – некад и сад - II део
• стр 31 - Нова рукавица - најновије оружје за примену у прехрамбеној индустрији
• стр 34 - Огласи