БРОЈ 181

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Спољнотрговински положај и могући интереси млинске и тестеничарске делатности
• стр 11 - Методе неписаних правила и популарних грешака
за оцену квалитета пшенице
• стр 19 - 32° SIGEP - Сајам Занатске Производње
Сладоледа Посластица и Хлеба
• стр 20 - Производња/добијање веће вредности
применом ЕКСТРУЗИЈЕ
• стр 25 - Третман брашна у млиновима
• стр 30 - Огласи