БРОЈ 185

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 7 - Од HACCP-а стрепи 7.000 пекара
• стр 11 - Eнергетска ефикасност у поступку уситњавања млива - I део
• стр 19 - Оптимизација влаге брашна у млинарству и пекарству: - I део
• стр 21 - Важност уређења објеката као предуслов
за безбедан производ - I део
• стр 25 - Аутоматизација производње
специјалних пекарских производа
• стр 27 - RIMINI FIERA: SIGEP 2011 прескочио границу од 100.000 посетилаца!
• стр 30 - Огласи