БРОЈ 19
Садржај

• Поставка технолошког дијаграма у фази поступне обраде крупних фракција крупице (Милан Скенџић)
• Други млинарски дани одржани су у Панчеву (Раденко Гајић)
• Мини пекаре као савремени правац развоја пекарске индустрије (Јасна Дозет, Розика Вукобратовић, Ђорђе Псодоров, Оливера Гајић)
• Међународни конгрес Pavan World (Гордана Бејаревић, Мирко Атлас, Мато Францишковић)
• Славско жито (Радмила Секулић)