БРОЈ 190

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 8 - Даљинска контрола
• стр 11 - Успешна кампања против неухрањености
• стр 18 - Контрола млевења у пшеничном млинарству - 2. Део: Анализа млевења код различите подешености млинских ваљака - II део
• стр 25 - Непрехрамбена примена жита
• стр 26 - Рат за брашно
• стр 28 - Ocrim школа
• стр 30 - Огласи