БРОЈ 192

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 11 - Искуства у примени евиденционих маркица за брашно, разлози за увођење евиденционих маркица за брашно
• стр 19 - Конференција 16. Млинарски дан
• стр 25 - Колико су безбедни X-зраци у контроли прехрамбених артикала - I део
• стр 27 - Улога вакуума у производњи тестенине, утицај високог вакуума на квалитет тестенине - Елегантна, једноставна и дуготрајна решења
• стр 30 - Огласи