БРОЈ 194

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 8 - Обележена пета годишњица од оснивања FINS-а
• стр 11 - Дефинисање и успостављање оптималних параметара рада чистилица крупице - II део
• стр 13 - ВРЕКО доо Сремска Митровица
• стр 19 - Прича о млину
• стр 21 - Oдсејавање млива и ефикасност просејавања планских сита- I део
• стр 25 - Производи направљени са куваним кремом (brandmasse, chroux paste)