БРОЈ 197

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 8 - Премије по килограму а не по хектару
• стр 11 - Када и како је направљен први хлеб?
• стр 12 - Питања са терена - Чишћење филтер кеса/врећа
• стр 19 - Складиште за расуте материјале - III део
• стр 25 - Равнотежа рада млина - I део
• стр 30 - Огласи