БРОЈ 198

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 8 - „Alltech” продаје пословања пекарског квасца „Lesaffre“-у
• стр 8 - Пекарски производи на бази меких теста - I део
• стр 13 - Vademekum: део 2
• стр 23 - 17. Пекарски дан - Alltech - Млинпек завод
• стр 26 - Млади пекари су имали чиме да се покажу!
• стр 29 - Одређивање садржаја пепела – користан стандард или пуцање у празно? - I део
• стр 32 - Огласи