БРОЈ 20
Садржај

• Савремена „Ћошкаста“ размишљања о млинским машинама и технологији млевења (Dasty Miller)
• Системи сушења, методе контролисања нивоа влаге ускладиштених жита (Thomas Spooner)
• Интегрална дурум тестенина и појам квалитета (Мирајана Рак, Марија Шарић, Нада Филиповић)
• Дрво-гориво за пекаре (Мирко Бабић)
• Демо пекара у Будафоку (Jozsef Csizmazia)
• Адитиви или побољшивачи у пекарству (Лазар Поповић, Радмила Секулић)
• Традиција млинско-пекарске индустрије у Апатину (Љиља Андрић)
• О какао зрну и чоколади (Милена Гавриловић)