БРОЈ 200

• стр 5 - Тржиште
• стр 6 - Продуктна берза
• стр 11 - Вибро квасилица - савремени приступ управљања нивоом влажења у циљу производње оптималних и хигијенски исправних финалних производа - I део
• стр 19 - Анализа квалитета пекарских производа добијених применом методе одложене или успорене ферментације
• стр 25 - Складиште за расуте материјале - V део
• стр 27 - Отворен Прогресов демо центар
• стр 30 - Огласи